Institute of Software Systems

 1. Ліссов П.М. Моделювальний комплекс для дослідження гемодинаміки людини в умовах змінного атмосферного тиску : дис. кандидата технічних наук : 05.13.09 / Ліссов Павло Миколайович. — К., 2011. — 160с.
  Details | Thesis | Authoreferate
 2. Григорян Р.Д., Лиссов П.Н. Программный имитатор сердечно-сосудистой системы человека на основе ее математической модели // Проблеми програмування. — Київ, 2004. — №4. — с.100-111.
  Details | pdf
 3. Grygorian R., Lissov P. Internal originators of functions fluctuation in multi-celled organism // Nato Security through Science Series — B: Physics and Biophysics. "Bioelectromagnetics. Current Concepts". — Springer. — 2006. — p.423-430.
  Details | Proceesings (pdf) | Thesis (pdf)
 4. Grygorian R.D., Lissov P.N. Producer-user relationships between living cells as a basis of natural control systems self-organization / PDMU-2005 September 12-17, p.27-28.
  Details | pdf
 5. Григорян Р.Д., Атоев К.Л., Лиссов П.Н., Томин А.А. Программно-моделирующий комплекс для теоретических исследований взаимодействия физиологических систем человека // Проблеми програмування. — Київ, 2006. — №1. — с.79-92.
  Details | pdf
 6. Atoyev K.L.*, Grygoryan R.D., Lissov P.N., Tomin A. Global change and healthcare challenges: information system for adaptiveness to environmental impacts and healthcare assessment // Society For Risk Analysis Annual Meeting, 2005.
  Details
 7. Ліссов П.М. Технологія створення програмного комплексу для моделювання фізіологічних систем // Проблеми програмування, — 2008р. — №2-3. — с.770-776.
  Details | pdf
 8. Ліссов П.М., Моделювання взаємопов’язаних фізіологічних систем організму людини // XV Всеукр. наук. конф. СППМІ-2008, тези доповідей, с.74.
  Details | pdf
 9. Григорян Р.Д., Лиссов П.М., Аксенова Т.В., Мороз А.Г. Специализированный программно-моделирующий комплекс «PHYSIOLRESP» // Проблеми програмування, — 2009р. — №2. — с.67-82.
  Details | pdf
 10. Григорян Р.Д., Ліссов П.М. Математическое моделирование динамики жидких сред организма в условиях экзобародинамики // Доповіді Академії Наук України. – 2009р. – №9. – c.48-55.
  Details | pdf
 11. Лиссов П.Н. Моделирующий комплекс для теоретического исследования гемодинамики человека в условиях экзобародинамики // І Всеукр. з'їзд "Медична та біологічна інформатика та кібернетика", м.Київ, збірник праць. – 2010. – c.232.
  Details | pdf

National Technical University of Ukraine "KPI"

 1. Ліссов П.М. Системне проектування інформаційно-комунікаційних систем. Дослідження методів продукування та розробки інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційних систем : дис. ... магістра прикладної математики / Ліссов Павло Миколайович. – К., 2008. – 112с.
  Details | pdf
 2. Розробка бізнес-моделі НТУУ «КПІ», П.П.Маслянко, О.С.Майстренко, П.М.Ліссов // VIII міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз та інформаційні технології, 13-16 вересня 2006, Київ, Україна, (КПІ), тези с.36.
  Details | Article (pdf) | Presentation (ppt)
 3. Розробка бізнес-моделі НТУУ «КПІ», // ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” (присвячена 150-річчю з дня народження Івана Франка) 3-5 жовтня 2006, Львів // тези с. 161.
  Details | Article (pdf) | Presentation (ppt)
 4. Маслянко П.П., Ліссов П.М., Проблеми і технології продукування інформаційних ресурсів // Вісник Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля - №4(110) (Частина 2) – 2007р – с.136-141.
  Details | pdf
 5. Маслянко П.П., Ліссов П.М., Інформаційно-комунікаційні системи та технології обробки інформаційних ресурсів // Конференція «Інформаційні технології в економічних та технічних системах» 21-22 березня 2007, Вісник КУЕІТУ «Нові технології» №1-2 (15-16) 2007, с.164-168.
  Details | pdf
 6. Ліссов П.М., Маслянко П.П., Проблеми і технології продукування інформаційних ресурсів // VII международная конференция «Интеллектуальный Анализ Информации» ИАИ-2007, Киев, 15-18 мая 2007 //с.221-229 Сборник трудов.
  Details | pdf
 7. Маслянко П.П., Ліссов П.М., Інформаційні ресурси та засоби їх створення //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – №5 (111) – 2007р. – с. 141-145.
  Details | pdf
 8. Маслянко П.П., Ліссов П.М., Інформаційні ресурси та засоби їх створення //Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – №5 (111) – 2007р. – с. 141-145.
  Details | pdf
 9. Маслянко П.П., Ліссов П.М., Дослідження методів та розробка технології продукування інформаційних ресурсів // Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції "Системний аналіз та інформаційні технології", 20-24 травня 2008, м.Київ, с.105.
  Details | Article (pdf) | Thesis (pdf)
 10. Маслянко П.П., Ліссов П.М.,Дослідження та розробка підсистеми автоматизації проектування інформаційних ресурсів організаційних систем // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці", 8-10 квітня 2008 р., м. Луганськ с. 57-59.
  Details | pdf
 11. Маслянко П.П., Ліссов П.М., Інформаційні ресурси та підходи до вимірювання інформації // Вісник КУЕІТУ "Нові технології" – №2(20) – 2008 – с.300-307.
  Details | pdf